Praktikanti

Mezinárodní Praktikanti jsou ti, kteří pracují mimo země, kde funguje International Equine Touch Association (Mezinárodní asociace Equine Touch). Všichni Praktikanti dokončili profesionální vzdělávací dráhu, zakončenou certifikačním diplomem, prošli všemi testy a praktickou zkouškou a dodali zpracované případové studie. To vše k tomu, aby byla zachována kvalita ET / VHT / CT. Pracují tedy nezávisle jako praktikanti dle platných zákonů dané země v jednotlivých technikách:

ET – Equine Touch (pro koně)
VHT – Vibromuskulární Harmonizační Technika (pro lidi)
CT – Canine Touch (pro psy)

Pokud máte zájem o ošetření Praktikantem, zavolejte nebo pošlete email a prodiskutujte své požadavky s konkrétním Praktikantem.

Poplatky za poskytnutí profesionální péče ET / VHT / CT mohou účtovat pouze Praktikanti uvedení na našich stránkách. ETF ani IETA UK& Ireland nenesou odpovědnost, pokud si majitel nebo ošetřovaný neověří kvalifikaci.


Praktikanti v České republice:
Mgr. Veronika Kratochvílová (ET) Instruktor a Praktikant
Praha
Tel: 603400127
veronika.kratochvilova@email.cz

MVDr. Kateřina Nováková (ET)
Kovářov
Tel: 604843973
kata_nov@centrum.cz