Education

Kurzy Equine Touch

Od roku 2002 existují čtyři úrovně kurzů Equine Touch –  tři semináře sestavené do snadno naučitelných modulů, které poskytnou majitelům jednoduchý neinvazivní nástroj, jak se odvděčit svým koňským partnerům. V souladu a v návaznosti na tyto kurzy funguje i celkový rozsáhlý program vzdělávání a hodnocení pro ty, kteří by se Equine Touch rádi věnovali profesionálně.

KURZ MOBILIZACE A STREČINKU

Tento jednodenní kurz je otevřen pro všechny na jakékoliv úrovni a z jakékoli discpilíny – mobilizace a strečink je nezbytná pro všechny koně, atlety i důchodce na pastvině.  Tento praktický jednodenní kurz vyučuje buď Ivana nebo speciálně proškolený instruktor. Studenti jsou důkladně seznámeni s jedinečnou metodou mobilizace a strečinku Equine Touch technikou.

Pozornost je věnována hlavně bezpečí praktikujícího, stejně jako pohodlí koně. Systém je navržen tak, aby jej mohla pohodlně provádět i ta nejdrobnější žena na největším koni. Tento revoluční, ale praktický koncept byl vyvinut Jockem v roce 2004, kdy kvůli uskřípnutému nervu přišel o sílu v jedné paži a musel vymyslet způsob protažení končetin, který by byl schopný vykonávat i přes svůj hendikep, aby mohl pomoci koním uvolnit spasmy a tlak v končetinách. Studenti se naučí správné protahování za pomoci mrkve s důrazem na specifické rozdíly v rozsahu pohybu a směru pro jednotlivé obratle.

Studenti obdrží plně ilustrovaný manuál. K dispozici je i profesionálně vytvořené DVD s celým kurzem, které studentům pomůže osvěžit paměť a usnadní nácvik doma. 

Level 1 –ZÁKLADNÍ KURZ (3 dny)

Sestaven s cílem představit Equine Touch začátečníkům a poskytnout jim prostředky k tomu, aby byli po návratu domů shopni zhodnotit svého koně a mít na něj pozitivní vliv.  Praktický kurz byl původně sestaven Jockem v roce 1998 a byl určený pouze pro veterináře po celé Evropě. Kurz se od té doby nezměnil.

Celý Equine Touch – jeho úspěch a vývoj – je pevně založen na tom, co se učí na základním kurzu, kterému také říkáme Level 1. Studenti se nejdříve naučí jedinečný pohyb, teorii a účel, který se za ním skrývá. Nejdříve se učí na sobě navzájem a posléze to, co se naučí, přenesou na koně. Tato praxe na lidech není bezúčelná, je navržena tak, aby byl studen schopen po návratu z kurzu provést jednoduché účinné ošetření pro přátelé a rodinu. Během těchto tří dní se studenti naučí terminologii Equine Touch: branding, základní vybalancování, problémová oblast – abychom všichni mluvili stejným jazykem. Studenti se naučí začít číst koně, sledovat dobu zpracovávání a pozitivní reakce, stejně jako zůstat v bezpečí, když se soustředí na to, aby zvířeti pomohli.

Studenti obdrží plně ilustrovaný manuál. K dispozici je i profesionálně vytvořené DVD s celým kurzem, které studentům pomůže osvěžit paměť a usnadní nácvik doma. Po absolvování třídenního kurzu student obdrží formální certifikát, který je celosvětově uznávaný všemi našimi licentovanými instruktory a je předpokladem k účasti na kurzu další úrovně, pokud o ni student má zájem.

Level 2 – STŘEDNĚ POKROČILÝ KURZ (3 dny)

V těchto třech dnech studenti jak opakují vše, co se naučili během základního kurzu, tak se naučí 16 nových ošetření problémových oblastí a techniku, kterou nazýváme pokročilé vybalancování. Kromě toho se naučí další postupy ošetření v práci s lidmi, které jim mohou pomoci pracovat také s jezdci.

Techniky, které se studenti naučí na tomto kurzu jsou navrženy tak, aby navazovaly a pracovaly v souladu s těmi, které už znají ze základního kurzu. Zatímco mnoho z těchto ošetření problémových oblastí by mohlo pomoci samo o sobě, praxe ukázala, že pozitivní výsledek trvá déle a je hlubší, pokud je nejprve provedeno základní nebo pokročilé vybalancování těla a ošetření problémových oblastí ze základního kurzu.

Studenti obdrží plně ilustrovaný manuál. K dispozici je i profesionálně vytvořené DVD s celým kurzem, které studentům pomůže osvěžit paměť a usnadní nácvik doma. Po absolvování třídenního kurzu student obdrží formální certifikát, který je celosvětově uznávaný našimi všemi licentovanými instruktory a je předpokladem k účasti na kurzu další úrovně, pokud o ni student má zájem.

Level 3 – POKROČILÝ KURZ

Kurz třetí úrovně se vyučuje ve dvou různých formátech (v závislosti na zemi). Ať už studenti absolvují dvoudenní praktický kurz následovaný třídenním teoretickým kurzem vedeným MVDr. Ivanou Ruddock  – nebo absolvují původní čtyřdenní intenzivní kurz, vysoký standard vzdělávání zůstává stejný.

Na této úrovni se studenti učí porozumět prvkům vlivu, které na koně působí po tom, co jsou přivedeni do lidského světa, jak rozeznat problémy a pochopit, jaký účinek na koně mohou mít. Důraz je pak kladen nejen na to, aby studenti pochopili, proč a jak Equine Touch vstupuje do hry, ale také na vysvětlení toho, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme a jak je Equine Touch účinný, bez pochopení prvků vlivu – jako je sedlo, kopyta, zuby, jezdec, výcvik, výživa a prostředí – nic nemůže účinně dlouhodobě vydržet.

Studenti obdrží dva plně ilustrované manuály. Po absolvování  kurzu student obdrží formální certifikát, který je celosvětově uznávaný našimi všemi licentovanými instruktory a je předpokladem k účasti na závěrečné zkoušce pro praktikanty a k účasti na kurzu 4.úrovně, pokud o ně student má zájem.